JFBConnect not enabled. Please enable.

Is dit die moeite werd om getroud te wees?

46652285 mOf anders gevra, is die huwelik die gesondste plek vir die individu om te wees? Veral in ‘n monogame, intieme verhouding. Lewenslank? Elke dag?

Ek lees gisteraand ‘n artikel oor die Bybelse huwelik. Dat daar eintlik nie monogamie in die Bybel voorkom nie. Inteendeel, dit was een van die voorskrifte om jou broer se vrou te neem as hy sterf om ‘n nageslag te baar. Salomo het 700 vrouens en 300 byvrouens gehad. Histories lyk dit of monogamie eerder ‘n grieks romaanse instelling was as Joods Christelik. Dit is volgens die studie maar eers onlangs wat seks buite die huwelik as ‘n problem gesien is. Saam met die klem deesdae op die regte van die individu om vrye, eie keuses te maak, saam met die hoë egskeidingsyfer, en wat ons as Bybels sien dalk nie heeltemal so Bybels is nie, waarom die huwelik?

Wat dalk groter is as die huwelik, is dat God ‘n wêreld geskape het waar alles in verhouding is met alles. Die totale skepping is in verhouding. Dit is ook ‘n aktiewe verhouding. Die boom staan nie net langs die rivier nie, die boom kry water, die hele tyd, uit die rivier. Die son hang nie maar net ‘n paar duisend kilometer weg van die aarde in die hemelruim nie, die son beinvloed alles hier op aarde die hele tyd. As die son ophou, hou ons op. As die rivier ophou, hou die boom op, en ons ook. Dat alles nie geisoleerd is nie, maar in verhouding is, maak dat alles kan bestaan. Verhouding is bestaan. Ons bestaan want ons is in verhouding. En verhouding is ‘n aktiewe proses, dit is nie ‘n statiese posisie nie.

Die huwelik is dit vir die mens. Ons wil bestaan. Ons streef na lewe. Op jou eie oorleef jy, maar in verhouding is ons lewendig.

Lees verder...

Verhoudingswenk 2

Kliek op hierdie video om te kyk na hierdie week se verhoudingswenk. Kyk waarop moet julle fokus om werklik met "verhouding" te werk en nie bloot die simptome nie

Verhoudingswenk 1

Kliek op hierdie video om te kyk na hierdie week se verhoudingswenk. Kyk watter belangrike kopskuif julle moet maak om in 'n gesonde, bewuste en volwasse huwelik te leef.