JFBConnect not enabled. Please enable.

Kliek op hierdie video om te kyk na hierdie week se verhoudingswenk. Kyk watter belangrike kopskuif julle moet maak om in 'n gesonde, bewuste en volwasse huwelik te leef.