JFBConnect not enabled. Please enable.

Verhoudingswenk 1

Kliek op hierdie video om te kyk na hierdie week se verhoudingswenk. Kyk watter belangrike kopskuif julle moet maak om in 'n gesonde, bewuste en volwasse huwelik te leef.