JFBConnect not enabled. Please enable.

46652285 mOf anders gevra, is die huwelik die gesondste plek vir die individu om te wees? Veral in ‘n monogame, intieme verhouding. Lewenslank? Elke dag?

Ek lees gisteraand ‘n artikel oor die Bybelse huwelik. Dat daar eintlik nie monogamie in die Bybel voorkom nie. Inteendeel, dit was een van die voorskrifte om jou broer se vrou te neem as hy sterf om ‘n nageslag te baar. Salomo het 700 vrouens en 300 byvrouens gehad. Histories lyk dit of monogamie eerder ‘n grieks romaanse instelling was as Joods Christelik. Dit is volgens die studie maar eers onlangs wat seks buite die huwelik as ‘n problem gesien is. Saam met die klem deesdae op die regte van die individu om vrye, eie keuses te maak, saam met die hoë egskeidingsyfer, en wat ons as Bybels sien dalk nie heeltemal so Bybels is nie, waarom die huwelik?

Wat dalk groter is as die huwelik, is dat God ‘n wêreld geskape het waar alles in verhouding is met alles. Die totale skepping is in verhouding. Dit is ook ‘n aktiewe verhouding. Die boom staan nie net langs die rivier nie, die boom kry water, die hele tyd, uit die rivier. Die son hang nie maar net ‘n paar duisend kilometer weg van die aarde in die hemelruim nie, die son beinvloed alles hier op aarde die hele tyd. As die son ophou, hou ons op. As die rivier ophou, hou die boom op, en ons ook. Dat alles nie geisoleerd is nie, maar in verhouding is, maak dat alles kan bestaan. Verhouding is bestaan. Ons bestaan want ons is in verhouding. En verhouding is ‘n aktiewe proses, dit is nie ‘n statiese posisie nie.

Die huwelik is dit vir die mens. Ons wil bestaan. Ons streef na lewe. Op jou eie oorleef jy, maar in verhouding is ons lewendig.

Lewendigheid is so ‘n dinamiese, broos proses, dit het gedurige herstel en versorging nodig. Hoe meer en vinniger en effektiewer daar op die interaktiewe terugvoerlusse van verhouding gereageer kan word, hoe vinniger gebeur herstel en groei. Daar kan meer energie aan lewendigheid sonder pyn spandeer word as oorlewing met pyn. Om ‘n monogame, committed, intieme, bewuste huwelik te vergelyk met Salomo se 700 vrouens en 300 byvrouens, is om ‘n lugverkoelde, ABS, ETC, outomatiese, AMG Mercedes Benz te vergelyk met ‘n ossewa. Met laasgenoemde kan jy oor die berge kom, maar jy kan kies om veilig, lugverkoel, met die musiek van jou keuse, uitgerus in die Kaap aan te kom. En die kinders is ook veilig. Nog meer, hierdie luuksheid kos jou nie twee miljoen Rand nie, dit is vrylik beskikbaar. In oorvloed.

So is die huwelik die moeite werd? Wel, hang af waarin jy geinteresseerd is. As jy in volle lewendigheid geinteresseerd is, dan JA JA JA, die huwelik is meer as die moeite werd. Dit is ‘n sielsreis, dit is ‘n geskenk, dit is ‘n voorreg vir die wat kies vir lewendigheid. Lewendigheid is so broos, kompleks, intens, spesifiek, dat dit slegs in ‘n monogame, committed verhouding moontlik is. Dit vat ‘n leeftyd en langer.

Imago verhoudingsterapie, leer pare hierdie gesofistikeerde kuns: Kies lewendigheid, kies verhouding. Kom leer om meer te wees as om net saam te wees. Kom leer die aktiewe, bewuste dans van die huwelik as ‘n reis na lewendigheid.

In my opinie, is hierdie voorreg en keuse juis God se plan met ons.