JFBConnect not enabled. Please enable.

Die Gods wonder van die Huwelik

Ons lê in Imago baie klem daarop dat mens weer die heiligheid van die huwelik moet besef. Ons dink die huwelik het 'n hoër agenda as om net twee mense kontraktueel met mekaar te verbind. Dit gaan eerder daaroor dat twee spesifieke mense bymekaar gebring is om dit wat in die lewe seer gekry het en weggeraak het, vir mekaar te herstel. Ons lei mense tot hierdie plek waar hulle met verbasing weer kan besef hoe hulle hiervoor bymekaar pas. Baie mense sê na so werkswinkel dat hulle nou besef dat al is daar baie konflik in hulle verhoudings, God hulle op 'n baie spesiale manier bymekaar gebring het. {die passing is 1:25 000. Dit is eintlik menslik onmoontlik dat jy die regte maat sal ontmoet - dit moet deur God se hand gedoen word) Ons maak mense bewus van hierdie hoër agenda van die huwelik. Die geestelikheid kom vir mense navore dat hulle weer 'n diep waardering vir lewe en vir menswees met mekaar en voor God ontwikkel. Mense besef weer die Godswonder van die huwelik. Ons leer pare die gereedskap om in die huwelik met al sy eie dinamiek, te groei tot geesgenote. In Jesus Christus is ons volledig herstel ¬ ons het die een getrou wat ons konstant daaraan wil herinner.

Die Christelike huwelik

Die Christelike huwelik vir die mens van die 21ste eeu.

Die huwelik het ‘n hoër missie: dit is ‘n reis tussen twee verbinde mense om mekaar te herinner aan die verloste lewe wat ons in Jesus Christus ontvang het. Dit is ook ‘n baie unieke manier om die Godgegewe lewe te versorg sodat dit kan groei en instand gehou kan word tot God se eer. Dit is ook die plek waar ‘n veilige ruimte geskep kan word sodat ons kinders in verbond kan opgroei met ‘n wyer toegang tot lewe.Die mens in die 21ste eeu is ‘n mens wat baie meer bewus met lewe omgaan. Ons is meer bewus van hoe ons ons kinders opvoed, wat ons eet, wat in die wêreld aangaan. Ons is ook deel van ‘n wêreldbeskouing wat besef dat die wêreld ‘n plek is wat in verband met mekaar bestaan. Ons sien dit in die natuur – ons weet dat elke plant en dier mekaar beinvloed en daarom lewe instand hou. Ons sien dit selfs in ons tegnologie – rekenaars is in netwerke met mekaar, motordele is interaktief met mekaar besig as ons bestuur – en dit gee ons meer keuse wat ons met inligting maak of waarheen ons ons voertuig bestuur.

Lees verder...