Kontak

Ds Freek van der Merwe
Adres:
Spitskop str 338
Die Wilgers, Pretoria
Suid Afrika
Selfoon:
076 169 2586

Kontakvorm

Stuur 'n epos
(optioneel)

Ander inligting

Ander inligting:

Freek was vir 40 jaar predikant in NHK. Hy het sy Meestersgraad verwerf in Spelterapie. Sy spesialiteite is spelterapie met kinders en gesinsterapie. Hy is ook 'n opgeleide kliniese Imago Verhoudingsterapeut.