1. Die impak van ‘n egskeiding van seer en skok is waarskynlik dieselfde op kinders van alle ouderdomme. Die verskil met volwasse kinders is dat die impak van ‘n egskeiding meer bewus is. Klein kindertjies van ‘n egskeiding het net ‘n ervaring van wantroue of angs, maar hulle weet nie waar dit vandaan kom nie, terwyl meer volwasse mense dit beter gaan verstaan.
 2. In die Imago benadering word gesê dat ons verstaan van hoe lyk liefde (Imago = jou onbewuste image/prentjie van liefde) uniek is vir elke mens.
  1. Dit word primêr beinvloed in die ervaring van versorging in die eerste sewe jaar van ‘n kind se lewe. Die Imago is onbewus. Niemand kan regtig bewus sê hoe lyk hulle prentjie van liefde nie. As mense bewus daaroor dink, dan is dit soos jy in “hoekie vir eensames” se advertensies sal lees: Ek soek ‘n christelike, nugter man wat nie vloek nie en wat geduldig is en van die natuur hou. In jou bewuste dink jy jy wil met iemand trou wat jou moet gelukkig maak. Maar die dag as jy trou, dan speel daar groter (onbewuste) kragte af wat jou eerder met iemand gaan laat trou wat jou gaan “heel” maak. As jy te geduldig en stil is gaan jy op iemand wat met vuur hulle sê kan sê, of anders om, maar met die onbewuste agenda dat dit wat weg is van lewe, weer herstel moet word. Die deel in jou wat seer gekry het tydens kinderjare of weggeraak het terwille van oorlewing, is waarop wat jy verlief gaan raak. Die doel hiermee is dat tydens huwelik jy dit moet terugkry. Jy moet jou eie sê en vuur terugkry.
  2. Die grootste impak op volwasse kinders is dus nie noodwendig die moment van die egskeiding nie, maar veral die jare wat die egskeiding vooraf gegaan het. Egskeiding is dikwels die uitreageer van ou pyn. Pyn soos ek word nie ondersteun nie, of ek word nie raak gesien nie. Daardie pyn het waarskynlik reeds daar gelê toe die kinders nog klein was. As die ouers se huwelik op enige stadium oorgaan in ‘n egskeiding, gee dit vir kinders die prentjie van liefde dat huwelik maak pyn erger, so die huwelik werk nie en daarom versigtiger vir huwelik.
  3. Hoe dit anders is vir volwasse kinders se verstaan van liefde wie se ouers nie geskei het nie, is dat ‘n huwelik sal net voortgaan as daar iets is wat werk. Selfs al is so huwelik nie perfek nie, is daar iets wat mense bymekaar hou. Daardie “iets”, hetsy of dit geduld, vermoë om te kommunikeer oor moeilike onderwerpe, om minder reaktief te wees, word deel van die volwasse kind se Imago en daarom het hulle ‘n groter vermoë tot intieme verhoudings.

Die Impak van ‘n egskeiding beinvloed almal in die gesin.

 1. Mense kan sigbaar of onsigbaar skei. Altwee het waarskynlik dieselfde effek op volwasse kinders.
  1. ‘n Sigbare egskeiding is waar twee mense in die hof gaan skei en of op hulle eie gaan bly of in ‘n ander verhouding betrokke raak.
  2. ‘n Onsigbare egskeiding is as mense steeds in die huwelik bly, maar ‘n besluit maak om parallel te leef. Daar is of
   1. geen kommunikasie nie,
   2. of iemand is verslaaf aan iets (alkohol, werk),
 • of een is betrokke in ‘n affair.

Woon ‘n Pare Werkswinkel by.

 1. Altwee hierdie egskeidings doen ewe min die werk van die huwelik om lewe te herstel en tot groei van die mense in die huwelik te lei.
 2. As mens na die egskeiding statistieke kyk, dan is daar min huwelike wat “getroud” is. Dit wil voorkom asof slegs 2% huwelike bewustelik en volwasse is. Dit beteken nie dat dit ‘n perfekte huwelik is nie, maar dit is’n huwelik waar die magstryd gehanteer word met dialoog en waar pyn genees en lewendigheid groei. 40-50% is onsigbaar geskei, en 30-40% is sigbaar geskei. So ons sit as mensdom redelik in dieselfde bootjie dat ons kinders is van ouers wat waarskynlik in bg katogorieë val. Ons geslag sal moet hard werk om die verhoudingspatrone te verander dat ons kinders ‘n gesonde prentjie van liefde kan leer.
  1. Mense met gelyke verwonding trek mekaar aan in liefdesverhoudinge (bv baie onsigbare mense trek baie rigiede mense aan.)
  2. Hoe meer ons ons kinders verwond deur nie in ons eie huwelike te werk nie, hoe meer verwond is hulle en hoe meer verwonde mense gaan hulle aantrek.
 • Die teenoorgestelde is ook waar. As kinders in ‘n gesonde huwelik kan grootword, gaan hulle gesonder mense in hulle lewe aantreklik vind.

Maak ‘n afspraak vir die Pare Intensief

 1. Volwasse kinders wat ongetroud is, word dikwels meer versigtig om in ‘n huwelik te tree. Veral om te commit tot ‘n langtermyn verhouding.
 2. As die huwelik nie gewerk het nie, moes die kinders in die huwelik waarskynlik van die funskies van die huwelik oorgeneem het, soos bv om die konflik te ontlont, om te troos, om te presteer sodat mense iets het om oor beter te voel ens. Die volwasse kind vervul nogsteeds daardie rol vir die ouers. Hulle bly inderwaarheid “getroud” met die ouers. As daar iemand gaan opdaag gaan of die ouers of mens se gevoel van verantwoordelikheid teenoor jou ouers jou nuwe verhouding saboteer. Dikwels skei ons one lewensmaats inplaas van ons ouers.
 3. Een van die grootste impakte van ouers se egskeiding op die kind se huwelik, is dat die egskeiding is ‘n opsie. Daar is of ‘n onsekerheid/vrees dat jy verlaat gaan word soos een van jou ouers verlaat is, of jy loop in jou agterkop dat as die huwelik nie werk nie, jy kan ek skei. Kinders van ouers wat nie geskei het nie, het by hulle ouers geleer hoe om moeilike situasies in die huwelik te hanteer en daarom hoef egskeiding nie maklik ‘n opsie te word nie.
 4. Om in die huwelik te bly terwille van die kinders is reeds ‘n onsigbare egskeiding. Na my mening, as daar nie geweld en verslawings is nie, is die paralelle verhouding steeds beter vir kinders as die pyn van egskeiding. Maar eerste prys vir ons kinders is ‘n bewuste verhouding waarin ons genees en groei. In ‘n gesonde huwelik
  1. hoef ons kinders nie ons ouers te word nie. Hulle kan hulleself bly en ontwikkel.
  2. leer kinders ‘n gesonde prentjie van liefde
  3. is kinders emosioneel veilig sodat hulle kragte vir lewe kan gebruik en nie oorlewing nie
  4. en elke gesonde verhouding maak ‘n bydrae tot ‘n gesonde gemeenskap. En ons leer ons kinders hoe om dit te doen.
 5. Ons almal kan liehê en en liefgehê word. Dit is net ou pyn wat ons daarvan weghou. Pyn kan genees. Imago terapie kan pare help om uit die magstryd te groei tot ‘n volwasse bewuste verhouding of individue help om ‘n gesonde prentjie van liefde te ontwikkel.

Volg ons gerus op Facebook vir meer onlangse nuus.