‘n Dialoog sonder insig is ‘n dialoog sonder effek. In die awesigheid van insig van mekaar in die verhouding, is die kuns daarvan om werklik na mekaar te luister baie meer uitdagend as wat dit hoef te wees. Jy kan deur talle maniere insig vir jou maat wys, maar een van die mees belangrike maniere is; luister na wat hulle sê en nie na wat jy dink hulle sê nie.

Terwyl jy na jou maat luister kom daar baie gedagtes, gevoelens en reaksies by jouself op. Amper alles van wat jy voel is meer gebaseer op jou verlede as die huidige oomblik. Terwyl jy na jou maat luister kan jy dalk herhalende gedrag of reaksies vanuit jou verlede sien. Hoe jy op hierdie herhalings reageer is gebaseer op jou vorige ervarings daarvan, aangesien alles tog herhalings is.  As gevolg van die herhalende gedrag maak jy aannemings oor wat jou maat sê en wat hul daarmee bedoel. Wanneer dit gebeur beroof jy hul van die geleentheid om jou deel te maak van hoe hulle voel. Jy kyk verby dit wat hulle jou vertel en jy sien raak dit wat jy gehoor het in die verlede. Deur dit te doen, verhoed jy jouself daarvan om te leer van jou maat en gevolglik hul beter te verstaan.

Maak ‘n afspraak vandag!

 

Word bewus van wanneer jy aannamens maak. Identifiseer die aanname en hoe dit jou laat voel, deel dit dan met jou maat. Die doel daarvanom dit met jou maat te deel is, is om hul bewus te maak van hoe jy voel sodat julle twee saam die oorsprong van die aanname kan identifiseer en dan van daar af verder met dit werk.Wanneer beide van julle die oorsaak van die aanname verstaan, sal dit makliker raak om met mekaar te kommunikeer en werklik te hoor wat elkeen sê.

Respekteer jou maat deur meer waarde aan die hede te heg as aan die verlede.

Volg ons gerus op Facebook vir meer onlangse nuus.