Druk jou emosies gesond uit om jou huwelik veilig te maak.

Dikwels kan dit voel asof jou maat nie verstaan ​​wat jy wil hê nie. Dit maak nie saak hoeveel
keer jy hom of haar sê nie, dit lyk asof hulle dit net nie regkry nie. Dit word waarskynlik
veroorsaak deur die manier hoe jy uitdrukking gee aan jou emosies.
Dit is baie maklik om te sê jy voel iets, as om te kan identifiseer spesifiek wat jy voel. As jy
nie spesifiek is oor wat jy ervaar nie, raak dit moeilik om uit te druk wat jy van jou maat af
nodig het. Daarom word gemengde verwagtinge geskep, wat tot onvervulde begeertes lei.

Hoe druk ek my emosies gesond uit?

Die eerste stap is om te identifiseer wat jy voel. Doen dit deur jouself af te vra: Waar in my
liggaam voel ek dit? In my kop,skouers, maag ens. Dan vra die vraag: Hoe laat dit my voel,
goed of sleg? Om hiermee te help, soek een woord om te beskryf wat jy huidiglik voel, dit
hoef nie die intensiteit van jou gevoel te beskryf nie, net ‘n kort, eenvoudige beskrywende
woord. Dit kan woorde soos; depressief, alleen, hartseer of bekommerd.
Nadat jy die gevoel kon benoem, kan jy dit begin uitdruk. Gee jou emosies dan konteks en
duidelikheid deur modifiseerders te gebruik.
Begin deur te definieer wat die woord vir jou beteken. Gebruik sinonieme van die hoof
emosie om meer in diepte te beskryf wat jy voel. Die rede hiervoor is dat jou verstaan van `n
woord en jou maat se verstaan van `n woord, verskil. Byvoorbeeld om gespanne te wees vir
jou lyk anders as wat gespanne lyk vir jou maat.
Beskryf die intensiteit van jou emosie nadat jy die emosies gedefinieer het. Is jy ‘n bietjie
kwaad of is jy woedend? Dit word gekoppel aan die volgende stap; die duur van u emosie
te definieer. Verduidelik hoe lank voel jy al soos wat jy doen. Hier is dit belangrik om na ‘n
spesifieke tyd te verwys, dit sal help om jou emosies in konteks te plaas. As jy jou emosies in
konteks plaas en die oorsaak daarvan kan identifiseer, is dit belangrik om te onthou om nie
die maat daarvan te blameer nie. As jy jou maat blameer, sal dit net tot selfverdediging lei,
en dat hulle nie jou gevoelens ten volle hoor nie. Dink dan ook na waaraan laat hierdie
gevoel jou dink? Na watter tyd in jou kinderdae laat hierdie emosie jou van herriner? Wat
kom op? Want ons sien is dat wat in die verlede gebeur het, het `n groot invloed oor hoe en
wat jy vandag voel.

Volg die skakel om die gereedskap te kry om kommunikasie te verbeter in julle verhouding.

Jou manier van kommunikasie moet toegepas word as “gee en ontvang”. Gee duidelike
uitdrukkings en ontvang jou gewensde verwagtinge.

Volg ons ook op Facebook!