Die Christen huwelik is uniek, daar is eintik 3 betrokke in ons verhoudinge. Dit is ons en dan God wat ‘n groot rol speel in ons geluk. Ons lê in Imago baie klem daarop dat mens weer die heiligheid van die huwelik moet besef.

Ons dink die huwelik het ’n hoër agenda as om net twee mense kontraktueel met mekaar te verbind. Dit gaan eerder daaroor dat twee spesifieke mense bymekaar gebring is om dit wat in die lewe seer gekry het en weggeraak het, vir mekaar te herstel. Ons lei mense tot hierdie plek waar hulle met verbasing weer kan besef hoe hulle hiervoor bymekaar pas. Geloof is ‘n groot faktor wanneer dit kom by die huwelik, geloof ondersteun ‘n gesonde en veilige huwelik.

Volg ons gerus op Facebook vir meer onlangse nuus.

Baie mense sê na so werkswinkel dat hulle nou besef dat al is daar baie konflik in hulle verhoudings, God hulle op ’n baie spesiale manier bymekaar gebring het. Mens raak byvoorbeeld nie op enige mense verlief nie. Dit is 1 uit elke 24 000 mense wat die onbewuste laat aktiveer om die verliefdheidsproses te begin. Menslik is dit onmoontlik dat die regte mense bymekaar kan kom.

Ons maak mense bewus van hierdie hoër agende van die Christen huwelik. Die dieper betekenis kom vir mense navore dat hulle weer ’n diep waardering vir lewe en vir menswees met mekaar en voor God ontwikkel. Mense besef weer die Godswonder van die huwelik. Ons leer pare die gereedskap om in die huwelik met al sy eie dinamiek, te groei tot geesgenote.

In Jesus Christus is ons volledig herstel – ons het die een getrou wat ons konstant aan die herstelde mens wil herinner.

Meer oor ons.