Kommunikasie in die huwelik is uiters belangrik vir ‘n gelukkige verhouding. Daar is klaarblyklikke spanning en meningsverskille in elke huwelik. Alhoewel dit nie so voel nie, is
die spanning en meningsverskille net soveel nodig soos wat liefde nodig is om ‘n gelukkige huwelik te skep en te behou. Die probleem met spanning en meningsverskille binne die huwelik is nie omdat dit gebeur nie, maar eerder die manier waarop dit benader word. Die benadering tot uitdagende
situasies binne verhouding sal nie problematies raak nie as gevolg van die gebrek aan vaardighede
nie, maar eerder omdat jy en/of jou maat vergeet wanneer om die vaardighede wat julle reeds hêt,
te gebruik.

As woede en stres in aanmerking kom, is dit maklik om die vermoë te verloor om effektief met jou
maat te kommunikeer. Volgens John Gottman se boek “Why Marriages Succeed or Fail” is daar vier
belangrike strategieë om effektiewe kommunikasie binne die huwelik te herstel (1995). Hieronder is
drie van die vier strategieë:

Volg ons gerus op Facebook vir meer onlangse nuus.

Die eerste strategie, wat die basis vorm vir die volgende stappe, is om kalm te raak. Besef wanneer
jy oorweldig voel deur die situasie en neem’n doelbewuste besluit om te kalmeer. Neem ‘n oomblik
vir jouself; haal net diep asem of tree 'n oomblik uit die kamer. Probeer aan jou maat verduidelik dat
jy nie die bespreking probeer vermy nie, maar slegs 'n blaaskans neem om jouself te kalmeer- met
die doel om rasioneel te kan dink terwyl julle die situasie bespreek. Die hoofdoel daarvan om jouself
te kalmeer is om “flooding” te voorkom. “Flooding” vind plaas wanneer jy 'n oormaat van emosies
en woorde deel, wat gewoonlik negatief en dekonstruktief is. As jy eers daarop fokus om te kalmeer,
sal jy die “flooding” kan stop en eers nadink oor wat jy voel en waarom.

Tweedens, en dit kan aanvanklik moeilik wees, luister sonder om verdedigend te wees. Moenie na
jou maat luister, terwyl hulle hul gevoelens en gedagtes oor die situasie deel, met die doel om te
bewys waarom hulle verkeerd is deur so te voel en dink nie. As jy luister met die doel om jouself te
verdedig, sien jy slegs die negatiewe eienskappe van jou maat. In uitdagende situasies is dit
noodsaaklik om te onthou wat belangrik is; julle liefde vir mekaar, nie die frustrasie teenoor mekaar
nie. Dit bring ons by die derde strategie; waardering

Moenie jou maat se oogpunt miskyk nie, probeer eerder om die situasie vanuit hul oogpunt sien.
Nadat jy jouself in jou maat se skoene gesit het, wys hom / haar dat jy verstaan- ​en waarde heg aan
hoe hulle voel. Dit sal later daartoe lei dat jou maat veilig voel om hul gevoelens met jou te deel en
sal hulle aanmoedig om te luister na hoe jy ook voel.

Die regte benadering tot uitdagings binne die huwelik, is ‘n standvastige bousteen tot die pad van ‘n
gelukkige huwelik.

Maak ‘n afspraak vandag om die kommunikasie te verbeter tussen julle.

Bron:
Gottman, J., Gottman, J. M., & Silver, N. (1995). Why marriages succeed or fail: And how you can
make yours last. Simon and Schuster.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]